OurSecretzz & Privacy
We nemen de privacy van onze klanten zeer ‘au serieux’ en wensen hier zeer duidelijk in te zijn. Goede afspraken leiden tot goede vrienden.
Hoe gaat OurSecretzz er mee om?
Gezien de aard van deze vorm van fotografie worden foto’s waar je zichtbaar en/of herkenbaar opstaat alleen gebruikt als we daar een uitdrukkelijke toestemming voor gekregen hebben. Onder uitdrukkelijke toestemming verstaan we een bevestiging via mail van de ‘geportreteerde’.
We maken er ook een punt van om een onderscheid te maken tussen de diverse vormen die gangbaar zijn om een portfolio kenbaar/zichtbaar te maken. Dit wil zeggen dat we onze klanten de keuze laten in foto’s die on-line gebruikt mogen worden door OurSecretzz, off-line vb. op mediadragers of analoog vb. reclame-folders. Uiteraard wordt de mail die we ontvangen van de ‘geportreteerde’ bewaard en dient deze als bewijs, basis bij eventuele betwistingen.
Daarentegen zijn het gebruik van foto’s mbt meegebrachte lingerie, accessoires, schoenen,… of foto’s waar men niet zichtbaar/herkenbaar opstaat wel vrij te gebruiken zowel on-line, off-line op mediadagers of analoog en dit zonder toestemming van de ‘geportreteerde’.
© Copyright OurSecretzz
Alle rechten mbt foto’s gemaakt door OurSecretzz blijven voorbehouden zelfs wanneer deze digitaal beschikbaar zouden worden gesteld alsook de informatie op de OurSecretzz site.
Gehele of gedeeltelijke aanpassing van de foto’s, overname van foto’s of informatie van de OurSecretzz site, plaatsing van foto’s of informatie van de OurSecretzz site op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook van foto’s en/of informatie van de OurSecretzz site en/of commercieel gebruik van foto’s of informatie van de OurSecretzz site is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door OurSecretzz.
Het handelsmerk OurSecretzz mag indien aanwezig op de foto geenszins verwijderd, aangepast worden.
We dragen de privacy van onze klanten hoog in het vaandel maar kijken gelijktijdig ook zeer streng toe op het respecteren van de hierboven vernoemde regels. Elke inbreuk op deze regels zal leiden tot een klacht bij de bevoegde instanties.